Campanya Sabors de Sant Boi

Disseny de carta per al menú i disseny i maquetació de la guia de restaurants participants.